Thời gian bàn giao dự án The Sun Avenue

Thời gian bàn giao dự án The Sun Avenue

Trực Huỳnh 04/10/2018

Một dự án tốn khá nhiều giấy mực của giới truyền thông cả về thế mạnh lẫn những Scandal giật tít. The Sun Avenue là một trong những dự án được chú ý nhất năm 2018. Những khách hàng mua nhà tại ...